به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند؛ جهت مشارکت حداکثری دانشجویان عزیز و رفاه حال آن ها زمان دور دوم انتخابات شورای صنفی دانشجویان تا ساعت ۱۹ مورخ یکشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ تمدید شد.

راهنمای تصویری رای دادن