مهلت ثبت نام در رشته های مورد پذیرش مقطع دکتری  استعدادهای درخشان سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشگاه حکیم سبزواری تا ۱۸ تیرماه۹۵  تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی ،  به نقل از معاونت  آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه  پیرو درخواست های مکرر داوطلبین جهت تمدید مهلت ثبت نام پذیرش دانشجوی استعداد درخشان در مقطع دکتری، مهلت ثبت نام در رشته های  مقطع دکتری استعداد درخشان  دانشگاه حکیم سبزواری  تا ۱۸ تیرماه سال جاری تمدید شد.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه حکیم سبزواری به آدرسفراخوان/https://www.hsu.ac.ir/talent مراجعه و ثبت نام نمایند.