در نامه‌ای از سوی دکتر محمد جواد سلمانپور معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان کشور با تمدید مجوز فعالیت مرکز آموزشی زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه حکیم سبزواری، موافقت شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در بخشی از این نامه آمده است؛ «پس از بررسی‌های انجام شده و طرح موضوع در جلسه‌ی کارگروه جذب و پذیرش با فعالیت مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان این دانشگاه برای دانشجویان و زبان‌آموزان بین‌المللی به مدت دوسال موافقت شده است.»