مهلت ثبت نام در رشته های مورد پذیرش مقطع کارشناسی ارشد و دکتری  استعدادهای درخشان سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشگاه حکیم سبزواری تا  ۴ خردادماه ۹۸ تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی، به نقل از معاونت  آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه  پیرو درخواست های مکرر متقاضیان جهت تمدید مهلت ثبت نام پذیرش دانشجوی استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، مهلت ثبت نام در رشته های  مورد پذیرش استعداد درخشان  دانشگاه حکیم سبزواری  تا ۴ خردادماه ۹۸ سال جاری تمدید شد.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه حکیم سبزواری به آدرس https://www.hsu.ac.ir/talent مراجعه و ثبت نام نمایند.