با توجه به استقبال و درخواست متقاضیان استعداد درخشان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، مهلت ثبت نام تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ تمدید شده است. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر  می توانند به سایت دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه حکیم سبزواری به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

آدرس سایت:

hsu.ac.ir/talent