زمان ثبت نام بیست و سومین دوره ازدواج دانشجویی تا پایان دی ماه ۹۸ تمدید شد.

جهت مشاهده مقررات پذیرش و ثبت‌نام بیست و دومین دوره ازدواج دانشجویی تحت عنوان طرح ملی «همسفر تا بهشت» به سامانه ازدواج دانشجویی https://ezdevaj.nahad.ir/98/مراجعه فرمایید.

Source: خبر