مهلت ثبت نام سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان ( بخش دانشگاهی) تا پایان دی ماه تمدید شد.

آیین نامه سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان ( کلیک کنید)