تمدید مهلت ثبت نام و درخواست وام های دانشجویی در نیمسال اول ۹۹-۹۸

 

قابل توجه دانشجویان محترم روزانه و شبانه (غیرشاغل)

با عنایت به تغییرات انجام شده در سامانه صندوق رفاه دانشجویان و درخواست های مکرر دانشجویان مبنی بر تمدید مهلت پرداخت تسهیلات به استحضار می رساند، مهلت درخواست وام ها و تسهیلات تا تاریخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۸ تمدید می گردد. شایان ذکر است ثبت وام پس از تاریخ مذکور میسر نخواهد بود.

 

نکات قابل توجه:

  • متقاضیان بایستی مدارک و مستندات وام های مزبور را مطابق آنچه در بخش شرایط تسهیلات رفاهی سایت معاونت دانشجویی به آدرس hsu.ac.ir/md اعلام گردیده در مهلت مقرر به اداره رفاه دانشجویان تحویل نمایند.
  • دانشجویان بایستی درخواست وام موردنظر را در پورتال دانشجویی صندوق رفاه bp.swf.ir در مهلت تعیین شده ثبت نمایند.
  • پرداخت وام به دانشجویان متقاضی منوط به تأمین اعتبار توسط صندوق رفاه دانشجویان می باشد.
  • به علت محدودیت اعتبار اولویت پرداخت براساس تاریخ ثبت درخواست در پورتال دانشجویی صندوق رفاه می باشد.
  • به دانشجویان فاقد تعهد محضری هیچگونه وامی تعلق نمی گیرد.

 

تذکر ۱: وام عتبات: افرادی که از طریق ستاد عتبات عالیات مشرف می شوند باید نسبت به ارائه معرفی نامه ستاد عتبات دانشگاهیان، فرم ثبت تقاضا ممهور به معاونت دانشجویی و ستاد عتبات، اسکن صفحه مشخصات و صفحه مهر خورده خروج از کشور (پاسپورت) اقدام نمایند. برای دانشجویانی که به صورت آزاد مشرف می شوند، ارائه فرم تقاضای وام عتبات و صفحه ممهور به مهر خروج از کشور (پاسپورت) الزامی است.

تذکر ۲: پرداخت وام ضروری ویژه دکتری یک مرحله در طول تحصیل امکان پذیر می باشد. ضمنا ارزش ریالی فاکتور مزبور بایستی بیش از ۰۰۰/۰۰۰/ ۳۰ریال باشد.

تذکر ۳: دانشجویانی که تا کنون موفق به درخواست وام نشده اند و اکنون متقاضی وام می باشند (ورودی جدید یا قدیم) جهت تشکیل پرونده و دریافت فرم ضمانت به معاونت دانشجویی (خدمات رفاه) مراجعه نمایند.