بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره:۳۳۶
تاریخ: ۹۵/۰۶/۰۱

ثبت نام اولیه انواع وام های دانشجویی برای نیمسال اول تحصیلی ۹۶-۹۵ تا ۲۰ شهریور۹۵ تمدید شد.

متقاضیان می توانند تا پایان مهلت تعیین شده به پورتال دانشجویی  صندوق رفاه دانشجویان به نشانی: http://bp.swf.ir/login.aspx مراجعه و درخواست خود را با توجه به موارد مشروحه ذیل ثبت نمایند .

نکات مهم :

۱ – دانشجویانی که نسبت به ثبت نام اولیه در پورتال دانشجویی سامانه مورد نظراقدام نمایند در اولویت پرداخت قرار خواهند گرفت .

۲ – دانشجویانی که قبلاً از تسهیلات رفاهی ( انواع وام ها و خوابگاه دولتی و … ) بهره مند شده اند ، سوابق آنها در سیستم صندوق رفاه دانشجویان موجود بوده و صرفاً بایستی مطابق ((راهنمای مراحل ثبت نام )) وام مورد درخواست خود را انتخاب و ثبت نمایند .

۳- دانشجویانی که قبلاً از هیچیک از تسهیلات رفاهی نظیر انواع وام ها ، خوابگاه  دولتی
و … استفاده نکرده و فاقد اطلاعات در سیستم صندوق رفاه دانشجویان می باشند بایستی مطابق ((راهنمای مراحل ثبت نام )) نسبت به ثبت اطلاعات فردی و تحصیلی خود اقدام نمایند.

راهنمای مراحل ثبت تقاضای وام(کلیک کنید)

اداره رفاه دانشجویان