مدیر پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به اینکه تمرکز حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری در سال های اخیر حرکت به سمت پژوهش های باکیفیت گفت: انتشار مقاله های پژوهشی اساتید این دانشگاه  در مجلات معتبر دنیا در چهارسال اخیر ۵ برابر رشد داشته است.

دکتر احسان امیری راد در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه  با یادآوری این موضوع که تعداد کل مقالات دانشگاه طی چهارسال گذشته از ۲۳۰ مقاله در سال ۲۰۱۲ به عدد ۵۰۵ مقاله در سال ۲۰۱۶ رسیده است، افزود: بر اساس آمار موسسه تامسون-رویترز  (Thomson Reuters) که یکی از معتبرترین مراجع علمی جهان و تهیه کننده لیست (JCR) است، در سال ۲۰۱۲ مجموعا ۳۸ مقاله با آدرس دانشگاه حکیم سبزواری در پایگاه تامسون  رویترز و جزء مقالات   JCRبوده که این آمار در ۲۰۱۶ به ۲۲۰ مقاله رسیده. بدین ترتیب به خوبی نشان داده می شود که این دانشگاه در طی یک بازه چهارساله افزایش بیش از ۵ برابری را در کمیت مقالات معتبر داشته است.

 وی عنوان داشت: از طرفی دیگر این آمار نشان می دهد در سال ۲۰۱۲ از مجموع مقالات ما تنها ۱۶ درصد در پایگاه  تامسون رویترز نمایه شده بودند، در حالی که هم اکنون این عدد به حدود۴۴ درصد رسیده است که این خود نشان دهنده این است که ما در این پروسه ی زمانی هم در کیفیت و هم در کمیت مقالات رشد قابل توجهی داشته ایم.

دکتر امیری راد ادامه داد: آمار دیگری که به ما کمک می کند کیفیت فعالیت های پژوهشی خود را قضاوت کنیم، بحث تعداد مقالات چاپ شده در ژورنال های ده درصد برتر جهان است که بر اساس آمارهای موجود درهشت ماهه نخست سال ۲۰۱۷، پژوهشگران دانشگاه ۱۲ مقاله در مجلات ده درصد برتر دنیا منتشر کرده اند که این آمار رقم خوبی است و نشان می دهد همکاران ما به سمت کارهای پژوهشی با کیفیت بیشتر حرکت کرده اند.

مدیر پژوهشی دانشگاه با اشاره به اینکه براساس اطلاعات موسسه تامسون – رویترز در سال ۲۰۱۲ اسامی محققین ما در مقالات مشترک در کنار ۲۱ تن از پژوهشگران سایر کشورها (۱۰ کشور) در مقالات علمی-پژوهشی آمده است ادامه داد که در سال ۲۰۱۶ نام اعضای هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری در کنار ۱۲۲ پژوهشگر از ۶۱ کشور جهان در مقالات علمی ثبت گردیده است که بیانگر افزایش بیش از ۶ برابری در حوزه مذکور است.