واحد بهداشت دانشگاه حکیم سبزواری به مناسبت ۲۱ تیرماه؛ روز بدون پلاستیک و در راستای فرهنگ سازی و ترویج استفاده از کیسه‌های پارچه‌ای به جای کیسه‌های پلاستیکی، به توزیع کیسه‌های پارچه ای در بین کارکنان دانشگاه پرداخت.