بنیاد ملی نخبگان جوایز و تسهیلات ویژه ای را به دانشجویان برتر کشور در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ اعطا می کند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه به نقل از سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان کشور  این جوایز با هدف توانمند ساختن دانشجویان و هدایت آنان در مسیر فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فناورانه دانشجویان به آنان اعطا می شود. همچنین دانشجویان نخبه کشوری پس از فارغ التحصیل شدن می توانند از امتیاز متناسب برای استفاده از تسهیلات دانش  آموختگان برتر نیز بهره مند گردند.

جزییات این جوایز و تسهیلات را می توانید در جدول های زیر مشاهده کنید.

۱۱ ۲ ۴۴ ۵۵۵