مدیرعامل و دبیر هیأت امنای صندوق رفاه اعضای هیأت علمی دانشگاه، ضمن قدردانی از اعتماد و همکاری اعضای هیأت علمی عضو صندوق، وصول یک میلیارد ریال از پنج میلیارد ریال کمک بلاعوض مصوب هیأت امنای دانشگاه به پیشنهاد رئیس دانشگاه را اعلام و ابراز امیدواری نمود که صندوق بتواند با استفاده از سرمایه اعضا و کمک های دانشگاهی گامی مؤثر در امور رفاهی بردارد.

دکتر علیرضا قدسی همچنین از حمایت های بی دریغ ریاست دانشگاه و مساعدت حوزه های مختلف بخصوص حوزه معاونت اداری و مالی و حوزه مدیریت فناوری تشکر نمود و از اعضای هیأت علمی غیرعضو صندوق برای همکاری و ثبت نام در صندوق دعوت به عمل آورد.

شرایط عضویت در سایت صندوق به نشانی https://www.hsu.ac.ir/srefah/ موجود می باشد.