توفيق دانشجويان در آزمون کارشناسي ارشد و المپياد دانشجويي

تعدادي از دانشجويان فارغ التحصيل رشته زبان و ادبيات فرانسه که اولين دوره فارغ التحصيلان اين رشته نيز محسوب مي گردند، در آزمون کارشناسي ارشد سال جاري موفق به کسب رتبه هاي دو رقمي و افتخارآفريني براي خود و دانشگاه شده اند.

مطابق اعلام دانشکده ادبيات و علوم انساني آقايان و خانم ها؛

۱- مائده هروی: رتبه ۱۲    ۲- نوید طالبی: رتبه ۲۴       ۳- زینب دلام: رتبه ۳۵          ۴- الهه حسن زاده: رتبه ۵۱        ۵- زهرا نوده: رتبه ۶۱  و  ۶- زهرا پرویسی: رتبه۹۶  را کسب نموده اند.

کسب اين موفقيت را به اين عزيزان و اساتيد ساعي گروه زبان و ادبيات فرانسه تبريک عرض مي نماييم.

———————————————————————————–

همچنين با اعلام دانشکده مهندسي نفت و پتروشيمي، سرکار خانم فاطمه خلفانی دانشجوی رشته مهندسی شیمی این دانشکده در مرحله اول نوزدهمین المپیاد دانشجویی مهندسی شیمی موفق به کسب رتبه ۲ و راهیابی به مرحله نهایی المپیاد گردیده است، که توفيق ايشان را نيز در ساير مراحل زندگي از خداوند متعال خواهانيم.

روابط عمومي دانشگاه