توفیق دانشگاه در کسب مقام قهرمانی مسابقات ورزشی دانشجویان

دانشگاه حکیم سبزواری در مسابقات دو و میدانی دانشجویان دختر منطقه ۳ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور موفق به کسب مقام قهرمانی و کسب سهمیه المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه های کشور در تابستان ۹۳ گردید.
مقام های کسب شده:
مقام اول ۱۰۰ متر           سمانه رنجبر طزرقی
مقام دوم ۳۰۰۰ متر         نفیسه اندیشمند
مقام سوم پرش طول       سمانه رنجبر طزرقی

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه

ضمن عرض تبریک به دانشجویان عزیز و همکاران محترم در اداره تربیت بدنی، توفیق و سربلندی دانشگاه را در تمامی عرصه ها از خداوند متعال خواهانیم.