توفيق دانشگاه در کسب مقام قهرماني مسابقات ورزشي دانشجويان

دانشگاه حکيم سبزواري در مسابقات دو و میدانی دانشجویان دختر منطقه ۳ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور موفق به کسب مقام قهرمانی و کسب سهمیه المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه های کشور در تابستان ۹۳ گرديد.

مقام هاي کسب شده:

مقام اول ۱۰۰ متر           سمانه رنجبر طزرقی

مقام دوم ۳۰۰۰ متر         نفیسه اندیشمند

مقام سوم پرش طول       سمانه رنجبر طزرقی

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه

ضمن عرض تبريک به دانشجويان عزيز و همکاران محترم در اداره تربيت بدني، توفيق و سربلندي دانشگاه را در تمامي عرصه ها از خداوند متعال خواهانيم.