توفيق مرکز پژوهشي در برگزاري کارگاه هاي آموزشي

برگزاری کارگاه های آموزشی و تخصصی توسط مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه

با توجه به رسالت مرکز پژوهشي و بر اساس مطالعات و نیاز سنجی‌های انجام شده، طی شش ماهه اخیر، دوره های آموزشی زیر برای مدیران، کارشناسان و پرسنل شهرداری سبزوار برگزار گردیده است.

– آشنایی با مقدمات سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

 – آشنایی با نظام حقوق و دستمزد با کد  PR0070

–  تکریم ارباب رجوع با کد  GE017

–  آیین نگارش و مکاتبات اداری با کد  GE013

 – اصول اطلاع رسانی و آموزش شهروندی در مدیریت پسماند با کد  PR1003

مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی، با برخورداری از امکانات مناسب آموزشی و پژوهشی و بهره مندی از استادان و محققین مجرب وکارآزموده در حوزه های مختلف، آماده‌ی همکاری در خصوص برگزاری دوره های آموزشی ، کارگاه‌های پژوهشی، انجام طرح های تحقیقاتی و پژوهشی، برگزاری همایش های علمی و …. می باشد.

مایه‌ی مباهات و خرسندی است که مجموعه همکاران پرتلاش در مرکز پژوهشي، در سایه ی دانش و پژوهش اساتید برجسته ی دانشگاه، خدمات شاياني به شهروندان عزيز سبزواري ارائه نموده اند.