توفیق اعضای هیأت علمی دانشگاه در عرصه های جهانی

بنا به نامه معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه،

آقای دکتر جعفر وطن دوست، عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی، با ارائه پیشنهاد و مشارکت در پروژه “تخلیص فاکتور ۹ انعقادی نو ترکیب”و اخذ “جایزه ویژه” از دانشگاه لیدن هلند

و

آقای دکتر شهرام بهرامی، عضو هیات علمی دانشکده جغرافیا با ارائه مقاله، 

Effects of weathering and lithology on the quality of aggregates in the alluvial fans of Northeast Rivand

به عنوان بخشی از معلومات جهانی در مجله Geomorphology ، باعث افتخار آفرینی برای جامعه دانشگاهی بویژه دانشگاه حکیم سبزواری شده اند.

روابط عمومی دانشگاه نیز به نیابت از خانواده بزرگ دانشگاهیان دانشگاه حکیم و همراه با تقدیر معاونت پژوهش و فناوری اطلاعات، موفقیت و پیشرفت همه جانبه این عزیزان را بویژه در زمینه تولیدات علمی پر بار آرزومند است و مایه افتخار و امید است که این افتخارات، تداوم مستمر داشته باشد.