توفیق واحد امور خواهران دفتر نهاد دانشگاه

معاونت امور دفاتر و مبلغان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، طی نامه ای ضمن تقدیر از تلاش ها و عملکرد دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه خصوصاً در حوزه امور خوهران، از سرکار خانم طبسی، مسئول واحد امور خواهران دفتر نهاد نیز به عنوان یکی از برگزیدگان این معاونت در ارزیابی سال ۹۲ تقدیر ویژه نموده است.

کسب این توفیق را به ایشان و مجموعه همکاران دلسوز در دفتر نهاد دانشگاه تبریک عرض می نماییم

روابط عمومی دانشگاه