تیم تحقیقاتی گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه حکیم سبزواری موفق به کسب رتبه دوم در استارت آپ فناوری گیاهان دارویی طب سنتی و اسلامی شد.

 تیم تحقیقاتی دکتر وطن دوست عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه حکیم سبزواری با همکاری خانم زهرا سادات مشکانی، دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی، با ایده محوری تولید داروی گیاهی منعقد کننده خون موفق به کسب رتبه دوم در استارت آپ فناوری گیاهان دارویی  طب سنتی و اسلامی شد.

گفتنی است استارت آپ فناوری گیاهان دارویی منعقد کننده خون توسط پارک علوم و فناوری استان اردبیل برگزار شد.

لازم به ذکر است که هم اکنون این شرکت در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری مستقر است.