این دوره از مسابقات با حضور ۴ تیم از دانشگاه های فردوسی مشهد، حکیم سبزواری، بجنورد و به میزبانی دانشگاه نیشابور از مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۶ در محل دانشکده هنر دانشگاه نیشابور آغاز گردید. در این مسابقات که در مجموع۱۶ شرکت کننده داشت و با حضور مربیان و ناظران حرفه ای شطرنج در سطح استان و کشور حضور برگزار گردید.
در این مسابقات جناب  آقای امیر نساج داور فدراسیون و مربی درجه ۱ شطرنج داور و سرپرست مسابقات این دوره بودند و درباره کیفیت مسابقات این دوره گفتند:
مسابقات در ۳ بخش فکری ( استاندارد )، سریع و برق آسا برگزار گردید. با توجه به این که شطرنج از امسال در مسابقات دانشگاه های منطقه ۹ برگزار می گردد با این حال از سطح قابل قبولی از نظر کیفی برخوردار است.
همچنین مسئول برگزاری مسابقات جناب آقای محمد محمدیان کارشناس فرهنگی دانشگاه نیشابور عنوان نمودند که دانشگاه نیشابور در راستای برگزاری مسابقات شطرنج در این سطح برای اولین بار این مسابقات را برگزار نموده است.
و دیگر این که خانم ناظمی از دانشگاه شاهرود عهده دار سمت «ناظر در مسابقات منطقه ۹ » بودند.
مبع: وب سایت دانشگاه نیشابور