تیم دانشگاه حکیم سبزواری در استارتاپ پتروتست (بخش دانشجویی پترولیوم تیکاف) عنوان تیم شایسته­ی تقدیر را کسب کرد.

نخستین رویداد نوآوری وزارت نفت با عنوان «پترولیوم تیکاف» با محوریت به‌هم‌رسانی حوزه‌های فناوری در بخش عرضه و تقاضا و با حضور شرکت‌های فعال در حوزه‌های نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در چهار بخش اصلی این رویداد که عبارتند از: نمایشگاه عرضه فناوری، نمایشگاه تقاضای فناوری، رویداد «هر چالش-یک راهکار» و رویداد دانشجویی پتروتست برگزار شد.

تیم دانشگاه حکیم سبزواری در بخش دانشجویی این  رویداد با عنوان پتروتست در چالش انتخابی خود با عنوان “کارآمدی روش فعلی توزیع فرآورده های نفتی در کشور” به عنوان تیم شایسته تقدیر شناخته شد.
 گفتنی است تیم دانشگاه حکیم سبزواری با ترکیبی از دانشجویان آقایان امیر رضا فتحی، یاسین خلیلی، حسین داوری، رضا کاشفی، شهریار قربان زاده و ابوالفضل شمس آبادی به سرپرستی آقای دکتر احسان اسماعیل نژاد در این رویداد شرکت کرده بودند.