تیم دو نفره دارت دختران ایران برای نخستین بار در رقابت های قهرمانی جهان در ژاپن، روی سکوی قهرمانی رفت.
بر اساس اعلام فدراسیون انجمن های ورزشی؛ رقابت های جهانی دارت از ۱۲ مهر ماه در شهر کوبه ژاپن آغاز شده است و نمایندگان ایران با ترکیب ۲نفره دنیز هشت پریان و مهشاد عوض زاده در فینال با غلبه بر تیم قدرتمند هلند بر سکوی قهرمانی ایستادند.
پیش از این مهشاد عوض زاده در بخش انفرادی دختران و تیم دوبل پسران با ترکیب «امیر علی میرزایی» و «ایلیا خوشنودی» به عنوان پنجم جهان دست یافتند.
گفتنی است دکتر محمد رضا شهابی عضو هیات علمی و مدیر تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان روانشناس ملی پوشان جوان دارت ایران را در مسابقات جهانی کوبه ژاپن همراهی می کند.