نماینده ویژه سازمان سنجش صبح امروز در بازدید از روند برگزاری آزمون کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در دانشگاه حکیم سبزواری گفت: ثبات، همدلی و همراهی تیم اجرایی رمزموفقیت دانشگاه حکیم سبزواری در برگزاری آزمون های کشوری است.

دکتر داریوش خاکی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه، با اشاره به اینکه برای نخستین بار است که از  دانشگاه حکیم سبزواری بازدید می کند، افزود: خوشبختانه از بدو ورود شاهد فضایی توام با مودت، همدلی و همراهی همکاران و عوامل اجرایی آزمون بودم از طرفی تیم اجرایی برگزاری آزمون دانشگاه حکیم را بسیار مسلط به وظایف و آشنا به مسئولیت های خود دیدم.

وی با اشاره به نقاط قوت تیم اجرایی دانشگاه تصریح کرد: ثبات تیم اجرایی ، تمرکز برگزاری آزمون در یک فضای مشخص به دور از پراکندگی، نزدیکی مخازن فرعی و اصلی به یکدیگر، وجود همدلی و همراهی تیم اجرایی  از جمله  نکات قوت  و رمز موفقیت دانشگاه حکیم سبزواری در برگزاری آزمون می باشد.

نماینده ویژه سازمان سنجش در ادامه داشتن ثبات در تیم اجرایی را دارای دو جنبه دانست و یادآور شد: اگرچه از طرفی این ثبات یک فرصت محسوب می شود اما احساس اغنا و بی نیازی که ممکن است در اثر این ثبات حاصل شود تهدیدی به حساب می آید و ممکن است در اثر عدم توجه کافی و تکیه بر تجربیات گذشته سبب ایجاد آسیب هایی در  فرایندهای اجرایی  شود.

وی برگزاری جلسات توجیهی، استفاده از تجربیات همکاران، آشنایی با جدیدترین دستورالعمل ها و آیین نامه و به روز کردن اطلاعات را از جمله عواملی دانست که می تواند مجموعه و تیم اجرایی هر دانشگاهی را در برابر آسیب ها و تهدیدهای احتمالی مصون بدارد.

دکتر خاکی در خاتمه عملکرد دانشگاه حکیم را در برگزاری آزمون کاردانی و کارشناسی ناپیوسته کاملا مثبت ارزیابی کرد و به نیابت از سازمان سنجش و آموزش کشور از کلیه عوامل اجرایی و پشتیبانی این آزمون تشکر و قدرانی نمود.