بسمه تعالی

اطلاعیه شماره ۱

در خصوص میهمانی دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی

سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای انجام هر چه بهتر آئین نامه و تسهیل در امر میهمانی و انتقال دانشجویان از ابتدای اردیبهشت ماه ۹۸  نسبت به ثبت نام متقاضیان میهمانی و انتقال برای سال تحصیلی ۹۹ – ۹۸ از طریق – سامانه سجاد به آدرس https://portal.saorg.ir اقدام می نماید.

– براین اساس دانشگاهها و موسسات موظف میباشند زمان شروع ثبت درخواستهای میهمانی و انتقال را با استفاده از ابزارهای مناسب)سایت دانشگاه، تابلوهای اطلاعات آموزشی در کلیه دانشکدهها و پردیس- های هر دانشگاه یا موسسه و …( به اطلاع کلیه دانشجویان برسانند.

– دانشگاه های مبدأ موظفند بر اساس مفاد آیین نامه ۲۰ درخواست دانشجو را /۳/ ۸۸ مورخ ۰۲ /۳/ شماره ۴۴۸۸۸ بررسی نموده و در صورت داشتن شرایط از ابتدای خرداد لغایت ۵۱ تیر ماه نظر خود را در سامانه اعلام و در صورت موافقت ریز نمرات دانشجو را به دانشگاه مقصد ارسال نماید. دانشگاه های مقصد موظفند حداکثر تا پایان مرداد ماه نسبت به بررسی تقاضاها اقدام و از طریق سامانه یاد شده اعلام نماید.

وظایف متقاضی:

– دانشجو بایستی با اطلاع کامل از شرایط آئین نامه میهمانی و انتقال درخواست خود را مبنی بر نوع آن ) ۲ نیمسال میهمانی، تمدید میهمانی، میهمان دائم و انتقال( در سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان در موعد اعلام شده )اول اردیبهشت لغایت سی و یک اردیبهشت( ثبت و با اطلاع کامل از شرایط و ضوابط دانشگاه مقصد، رشته و مقطع تحصیلی، وضعیت دوره مورد تقاضا در دانشگاه مقصد، نسبت به انتخاب دانشگاه یا موسسه مقصد اقدام و مستندات خود را برای تقاضای ارائه شده اسکن و ضمیمه تقاضا نماید.

تذکر: لازم به ذکر است متقاضیان جهت ثبت درخواست ابتدا بایستی در سامانه سجاد ثبت نام نمایند و پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور از قسمت خدمات سازمان درخواست میهمانی و انتقال خود را ارائه نمایند.

– متقاضی میهمانی و انتقال مسئول صحت اطلاعات ارائه شده در خصوص شرایط خاص خود خواهد بود و در صورت عدم احراز هر یک از اطلاعات ارائه شده تقاضا از وضعیت بررسی خارج خواهد شد.

  • دانشجویان متقاضی انتقال توام با تغییر رشته نیز از طریق سامانه سجاد بخش شورای بررسی موارد خاص مبدا و مقصد اقدام نمایند.
  • متقاضیان محترم همچنین در صورت داشتن هرگونه سوال یا مشکل در خصوص سامانه از قسمت پشتیبانی سامانه درخواست خود را ارسال نمایند.

 

اداره کل امور دانشجویان داخل