محققان شرکت زیست کود سازان ارغوان مستقر در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری موفق به شناسایی و ثبت دو ژن باکتریایی جدید بومی ایران در بانک جهانی ژن شدند.

موسی الرضا کریمی مدیر شرکت زیست کود سازان ارغوان در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اعلام این خبر گفت: دستاوردی که به تازگی به آن دست پیدا کرده ایم ثبت ژن دو باکتری همزیست گیاه و مفید برای رشد و بازدهی گیاهان در بانک اطلاعات بیولوژی آمریکا (ncbi) است.

وی افزود: این دو سویه باکتری بومی ایران هستند و توسط شرکت زیست کودسازان ارغوان از زمین های کشاورزی ایران جدا سازی شده است.

مدیر شرکت زیست کود سازان ارغوان اظهار داشت: بعد از جدا سازی و گذاشتن تست های بیوشیمیایی، آزمایشگاهی و مزرعه ای اطمینان کامل را نسبت به مفید بودن این باکتری ها پیدا کرده و باکتری های مورد نظر را توالی یابی کرده و توالی ۱۶sRNA این دو باکتری را در بانک اطلاعات ncbi ثبت کردیم که پس از تایید کارگروه ارزیابی این بانک به عنوان باکتری جدید و بومی ایران با کدهای شناسایی این دو باکتری در بانک اطلاعات  MN173861و MN173862 ثبت شد.

کریمی با تاکید بر اینکه کاربرد این دو سویه کمک به رشد و بازدهی بهتر گیاهان کشاورزی است، گفت:در حال حاضر این دو سویه در کود زیستی که شرکت زیست کود سازان ارغوان تولید می کند به عنوان باکتری مفید استفاده می شود.

وی با اشاره به اینکه دو باکتری کشف شده اهمیت فراوانی در رشد و بازدهی گیاهان دارند، یادآور شد: استفاده از این دو سویه جدید در کود زیستی علاوه بر صرفه اقتصادی برای کشاورزان کاهش ارزبری فراوانی برای کشور را به دنبال دارد.

گفتنی است شرکت زیست کودسازان ارغوان از جمله شرکت های مستقر در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری است و تولیدکودهای بیولوژیکی دارای میکروارگانیسم های تولید کننده هورمون رشد برای نخستین بار در کشور از جمله دستاوردهای دیگر این شرکت می باشد.