خانم ناهیدزمانی مسئول اجرایی آیین نامه ی دانشجوی سر آمدضمن دعوت از دانشجویان ممتاز جهت شرکت در این فراخوان علمی وپژوهشی ،مطابق اعلام سازمان امور دانشجویان به جزئیات آیین نامه ی “دانشجوی سرآمد” اشاره نمود

وی ادامه داد: آئین نامه دانشجویان سرآمد در واقع مشخص می‌کند، کدام دسته از دانشجویان در ابعاد مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و ابعاد دیگر سرآمد هستند و شیوه نامه در واقع روش اجرای آئین نامه مذکور است.

ایشان اشاره نمودند مطابق نظر معاون محترم امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان جناب آقای دکتر اردوان ارژنگ  ،بر اساس  این آیین نامه  فعالیت‌های دانشجویان در عرصه بین‌الملل یکی از زمینه های سرآمد شدن است.

 براساس این آئین نامه، ۲ تا ۵ درصد دانشجویان هر دانشگاهی سرآمد خواهند بود، مقطع دانشجویان سرآمد امسال دانشگاهی خواهد بود و دانشجوی سرآمد کشوری نخواهیم داشت. آنچه در مقطع کشوری اجرا می‌شود دانشجوی نمونه است دانشجوی نمونه می‌تواند خروجی سرآمدان دانشگاهی باشد.

فعالیت‌های دانشجویان در عرصه بین الملل به عنوان یکی از زمینه‌های سرآمد شدن لحاظ شده است. دانشجویان سرآمد از امتیازات وِیژه ای برخوردار می‌شوند که می‌توان به امتیازات رفاهی اشاره کرد که شامل  فرصت‌های مطالعاتی، تغییر رشته و ارائه واحدهای بیشتر در حوزه آموزش و…به این دانشجویان می‌شود.

دانشجویان محترم ضمن مطالعه دقیق آیین نامه نسبت به ارائه مستندات در بازه زمانی اعلام شده ،به دبیرخانه ی شورای انتخاب دانشجویان سرآمد(محل ساختمان حوزه دانشجویی) مراجعه نمایند.

جهت امکان شرکت بیشتر دانشجویان محترم ،بازه زمانی ارائه درخواست و مستندات تا پایان دی ماه تمدید می گردد.آیین نامه سرامد