مسئول اجرایی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه حکیم سبزواری گفت: دربیست و یکمین دوره ازدواج دانشجویی این دانشگاه با عنوان طرح “همسفر تا بهشت ” ۵۰ زوج دانشجو ثبت نام کردند.
سبحان پراک در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه افزود: برنامه ازدواج دانشجویی در دانشگاه حکیم سبزواری عبارت از اردوی ویژه مزدوجین و برنامه های فرهنگی و برگزاری کارگاه های آموزشی و مشاوره است.
وی با اشاره به اینکه هدف اصلی از برگزاری ازدواج دانشجویی ترغیب زوج های جوان به شروع ساده زندگی مشترک است، اظهار داشت: فرهنگ‌سازی ازدواج آگاهانه و آسان بین دانشجویان و تلاش در راستای پایداری ازدواج از دیگر اهداف تشکیل مراسم ازدواج دانشجویی است.