** تمدید شد! **

دوره های متنوع آموزشی کاربردی و مهارتی در مرکز آموزش های آزاد دانشگاه حکیم سبزواری

تا تاریخ ۳۰-۸-۱۴۰۲

علاقه مندان جهت ثبت نام و کسب اطلاعات تکمیلی به سایت آموزش های آزاد به نشانی:

www.hsu.ac.ir/azad

مراجعه نمایند .شماره تماس جهت کسب اطلاعات تکمیلی : ۴۴۰۱۲۸۷۹