ضمن عرض تبریک مجدد و آرزوی سلامتی برای پذیرفته شدگان با سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در دانشگاه حکیم سبزواری، به اطلاع می رساند مدارک مورد نیاز و شیوه ثبت نام  در سایت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی قرار گرفت.

جهت اطلاع از آن کلیک فرمایید.