ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان عزیز رشته‌های تحصیلی دوره‌های سوابق تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ دانشگاه حکیم سبزواری،  جهت مشاهده اطلاعیه ثبت نام بر روی اینجا کلیک کنید.