ثبت نام کاروان هوایی زیارتی عتبات عالیات (پرواز نجف رفت و برگشت)

 ویژه اساتید، کارمندان و دانشجویان

 همراه با اعطای وام ۱۰ میلیون تومانی

مهلت ثبت نام : ۳۰ آبان ماه

ثبت نام کاروان نیمه هوایی زیارتی عتبات عالیات (تا آبادان زمینی و پرواز آبادان رفت و برگشت)

 ویژه اساتید، کارمندان و دانشجویان

همراه با اعطای وام ۱۰ میلیون تومانی

  مهلت ثبت نام : ۳۰ آبان ماه