بر اساس آخرین داده های وب سایت بین المللیuniversity-guru که به بررسی جایگاه دانشگاه های جهان در نظام های رتبه بندی می پردازد، دانشگاه حکیم سبزواری در نظام رتبه بندی تایمز تواسته است جایگاه ۱۱ در بین دانشگاه های جامع وزارت علوم را بدست آورد.

 
همچنین بر اساس اعلام این وب سایت، دانشگاه حکیم سبزواری در رتبه بندی تایمز در بین دانشگاه های صنعتی و جامع وزارت علوم در جایگاه ۱۸ و در بین دانشگاه های ایران( وزارت علوم و وزارت بهداشت) در جایگاه ۲۶ قرار دارد.

گفتنی است دانشگاه حکیم سبزواری در سال ۹۹ به عنوان یکی از ۴۷ دانشگاهی بود که از جمهوری اسلامی در رتبه بندی تایمز قرار گرفت.

این ۴۷ دانشگاه شامل دانشگاه های ملی تحت پوشش وزارت علوم و هم دانشگاه های علوم پزشکی تحت پوشش وزارت بهداشت می شوند و در کل استان خراسان رضوی فقط شهرهای مشهد و سبزوار نمایندگانی در این فهرست جهانی دارند.

لازم به توضیح است، نظام رتبه بندی تایمز
Times Higher Education
(THE)معتبرترین نظام رتبه بندی دانشگاه ها در جهان است و بعد از آن رتبه بندی های دیگری نظیر لایدن Leiden، رتبه بندی شانگ‌هایShanghai، کیو. اس Quacquarelli Symondsو بین‌الملل ISC (ISC world University rankings). قرار دارند.

جهت مشاهده جایگاه دانشگاه های ایران در نظام های رتبه بندی جهانی این سایت به آدرس زیر مراجعه کنید

https://www.languagecourse.net/university-guru/universities–iran