رتبه بندی و ارزیابی دانشگاه های دولتی تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)،در سال ۱۳۹۹-۱۳۹۸ اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جدیدترین رتبه بندي دانشگاه های که از سوي پايگاه استنادي علوم جهان اسلام” ISC “دانشگاه حکیم سبزواری در بازه ۴۰-۳۱ دانشگاه های جامع وزارت علوم و ۴۵-۳۱ در بین ۱۰۳دانشگاه کشور قرار گرفت.

در این رتبه بندی دانشگاه حکیم سبزواری در معیار« زیرساخت و تسهیلات و خدمات اجتماعی» رتبه ۱۵ و در معیار « فن آوری و نوآوری» رتبه ۱۷ را در بین دانشگاه های جامع کشور کسب کرده است.

بر اساس این گزارش دانشگاه حکیم سبزواری در معیار «بین المللی سازی» رتبه ۲۳ و در معیار «اثرگذاری اقتصادی» رتبه ۲۹ را بین دانشگاه های جامع کشور بدست آورده است.

همچنین رتبه پژوهش دانشگاه حکیم سبزواری از ۴۰ در رتبه بندی isc در سال گذشته به رتبه ۳۴ و رتبه آموزش دانشگاه از ۵۲ به ۵۰ ارتقا پیدا کرده است.

لازم به یادآوری است رتبه ‌بندی دانشگاه های کشور هر ساله از طرف ISC و بر اساس معیارهای مختلف در شش حوزه آموزش(با وزن ۳۰ درصد)، پژوهش(با وزن ۲۵ درصد)، فناوری و نوآوری(با وزن ۲۰ درصد)، بین المللی سازی(با وزن ۱۰ درصد)، اثرگذاری اقتصادی(با وزن ۱۰ درصد) و خدمات اجتماعی، زیر ساخت و تسهیلات(با وزن ۵ درصد) انجام می شود.

گفتنی است رتبه دانشگاه حکیم سبزواری در رتبه بندی ISC در سالهای ۱۳۹۷-۱۳۹۶ و ۱۳۹۶-۱۳۹۵ به ترتیب در محدوده های۴۰-۳۱ و ۵۰-۴۱ در بین دانشگاه های کشور قرار داشت.