جبهه مقاومت دانشگاه برگزار می کند: پویش عکس سردار سربلند

جبهه مقاومت دانشگاه حکیم سبزواری به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی برگزار می کند:

 پویش عکس سردار سربلند

هر کجا هستید با نوشتن جمله ای احساس خود را به شهید حاج قاسم سلیمانی ابراز نمایید.

عکس ها در کانال تلگرامی دانشگاهیان منتشر خواهد شد.

مهلت ارسال ۱۱ دی ماه ۱۴۰۰