زمان بندی پرداخت وام های دانشجویی در نیمسال اول ۹۸-۹۷ اعلام شد.