شماره جدید خبرنامه دانشگاه در ۳۲صفحه منتشر شد.
در این شماره می خوانید: برمدارافتخار، گزارش(میزبانی شایسته)، رویداد، جایی برای پرورش بهترین ها، آن سوی مرزها، بنیان رشد، طلوع تازه یک میراث کهن، با استادان، با دانشجویان و ….
جهت مشاهده این شماره می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید:
https://hsu.ac.ir/doc/newsletter/Newsletters96-5.pdf