مدیر همکاری های بین المللی و امور دانشجویان خارجی دانشگاه حکیم سبزواری از جذب نخستین دوره دانشجوی دکتری بین الملل در رشته زبان و ادبیات فارسی در این دانشگاه خبر داد.

دکتر غلامعلی فرزی با اعلام اين خبر، به روابط عمومی دانشگاه گفت: در راستای تحقق اهداف کلان دانشگاه حکیم سبزواری و ارتقاي جايگاه بين المللي دانشگاه،  ۵ دانشجوی بین الملل در مقطع دکتری زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات حماسی با همکاری صمیمانه و پیگیری جدی گروه زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه حکیم سبزواری جذب شد.

دکتر فرزی افزود: با جذب این دانشجویان، هم اکنون بالغ بر ۳۰۰ دانشجوی بین الملل در دانشگاه حکیم سبزواری در حال تحصیل هستند.

وی اظهار داشت: با توجه به تعداد بالای دانشجویان بین الملل در دانشگاه حکیم سبزواری، این دانشگاه توانست به عنوان یکی از نخستین دانشگاه های غیر مرکز استان مجوز راه اندازی دفتر امور کنسولی دانشجویان خارجی را از وزارت علوم کسب کند.

دکتر مهیار علوی مقدم مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری نیز در گفتگوی کوتاهی با روابط عمومی با اشاره به جذب نخستین گروه دانشجویان دکتری بین الملل در رشته زبان و ادبیات فارسی، گفت: تمام مواد درسی وسرفصل های آموزشی و مقرارت پژوهشی و آیین نامه های تحصیلی در مورد این دانشجویان  غیر ایرانی نیز اجرا خواهدشد.