مدیر آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: آزمون دکتری (نیمه تمرکز) سال ۱۴۰۱، صبح روز جمعه ۶ اسفندماه همزمان با سراسر کشور در شهرستان سبزوار و حوزه امتحانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود.

آقای مهدی ضیایی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه افزود: در این آزمون ۶۸۳ داوطلب سبزواری در ۱۸۴ کد رشته و گرایش آزمونی شرکت دارند.

وی یادآور شد: از این تعداد ۳۶۶ داوطلب مرد و ۳۱۷ نفر نیز داوطلب خانم می باشند.

مدیر آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری اظهار داشت: آزمون دکتری در دانشگاه حکیم سبزواری با رعایت کامل دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی برگزار خواهد شد.