مدیر آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری با بیان اینکه نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۱ و ۲۲  تیر برگزار می شود، گفت: این آزمون با حضور ۴۶۱۲ داوطلب سبزواری در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می‌شود.

  سید مهدی ضیایی افزود: آزمون گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی  و علوم انسانی صبح روز پنجشنبه و آزمون گروه های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی بعدازظهر روز پنجشنبه ۲۱ تیر ماه و آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی صبح روز جمعه ۲۲ تیر ماه برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: بر اساس آمار و همانند سال های اخیر گروه آزمایشی علوم تجربی با ۲۱۱۲ داوطلب، بیشترین تعداد داوطلب را در نوبت دوم آزمون سراسری۱۴۰۳ در شهرستان سبزوار دارد.

ضیایی ادامه داد: همچنین ۱۳۴۰ نفر در گروه علوم انسانی، ۵۹۴ نفر در رشته علوم ریاضی و فنی، ۳۳۲ نفر در رشته زبان‌های خارجی و ۲۳۴نفر در رشته هنر شرکت دارند.