((خیریه دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می کند))

« جشنواره فرهنگ اقوام ایرانی »

همراه با جوایز نقدی و غیر نقدی
( انتخاب غرفه برتر از طریق نظر سنجی)
(نفرات برتر مسابقات فرهنگی ورزشی)مهلت ثبت نام تا ۲۰بهمن ۱۴۰۱