جشنواره “نشاط، امید و حال خوب دانشجویی” افتتاح شد. این جشواره به همت کانون همیاران سلامت روان دانشگاه حکیم سبزواری به مناسبت هفته سلامت روان طی روزهای  ۱۴۰۲/۸/۷ لغایت چهارشنبه ۱۴۰۲/۸/۱۰در مکان پردیس دانشگاه، مجتمع نهادهای دانشجویی، جنب مرکز کارآفرینی و نوآوری (سایت قدیم) برپا خواهد بود