کانون تاتر دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می کند: جشنواره نمایشنامه نویسی سربداران

( ویژه دانشجویان دانشگاه های شهرستان سبزوار)

جهت مشاهده فراخوان جشنواره بر روی اینجا کلیک کنید.