دبیرخانه شورای عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می کند:

جشنواره هنری هفته پژوهش

موضوع: فرصت ها و چالش های ملی

در رشته های عکاسی، کاریکاتور، نقاشی، فیلم کوتاه و انیمیشین

ویژه دانش آموزان، دانشجویان، پژوهشگران  و فارغ التحصیلان دانشگاهی