جلسه آغازین سال ۱۴۰۲ دانشکده الهیات و معارف اسلامی با حضور رئیس و هیات رئیسه دانشگاه یک‌شنبه ۲۰ فروردین ماه در تالار اسرار دانشکده برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی این جلسه که به سنت هر ساله دانشکده برپامی‌ شود،  امسال با حضور رئیس و هیات رئیسه دانشگاه رنگ و بوی دیگری داشت و  در فضایی صمیمی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، دکتر سید محمد کاظم علوی رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی ضمن تبریک سال نو و حلول ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات به رئیس و هیات رئیسه  دانشگاه خیر مقدم گفت و در ادامه  دکتر زنگنه اسدی به ایراد سخنرانی پرداخته و پس از تبریک سال نو و ماه مبارک رمضان، خرسندی خود را از برگزاری این جلسه ابراز و رهنمودهایی  در زمینه اهداف و برنامه‌های دانشگاه و مسائل دانشکده بیان نمود.
در ادامه نکاتی در خصوص مسائل دانشکده و مساعدت‌های مورد نیاز رئیس و هیات رئیسه را بیان نموده و سپس اعضای هیات علمی دانشکده و کارکنان مطالب خود را ارائه نموده و به گفت‌وگو با ریاست و هیات رئیسه دانشگاه و رئیس دانشکده پرداختند.