جلسه تبیین برنامه ریزی راهبردی با توجه به سند دانشگاه اسلامی و برنامه ریزی همایش آشنایی با رشته های دانشگاهی با حضور معاونین، مدیران و روسای دانشکده ها در محل تالار همایش های بین المللی بیهقی برگزار شد.