در جلسه اي صميصمي و پر نشاط از سي سال خدمات صادقانه آموزشي و پژوهشي جناب آقاي دكتر محمد سلماني مقدم عضو هيات علمي گروه آموزشي برنامه ريزي شهرى و روستايي دانشكده جغرافيا و علوم محيطي تقدير به عمل امد.
در اين جلسه كه در محل دفتر رياست دانشكده و با حضور رياست محترم دانشگاه،معاونت محترم اموزشى و مدير محترم تحصيلات تكميلي و اعضاء محترم هيات علمي دانشكده برگزار گرديد در ابتدا دكتر صفايي به نمايندگى از همكاران خود ضمن اشاره به سابقه طولاني آشنايي و بيان خصوصيات بارز اخلاقي و تلاش پر ثمر علمي و تحقيقاتي دكتر سلماني مقدم ضمن ابراز دلتنگى از عدم حضور ايشان در اينده كاري خود و همكاران ،ايشان را انساني والا در زمينه اخلاق و رفتار و همكاري پر تلاش در زمينه علمي و مورد علاقه دانشجويان بر شمرد و براي ادامه مسير زندگي دكتر سلماني مقدم ارزوي سلامتي و موفقيت نمود.
در ادامه دكتر حميديان به عنوان پيشكسوت گروه جغرافيا بر ويژگيهاي مثبت ايشان صحه گذاشته و ارزوى توفيق نمود همچنين دكتر اسدي رياست دانشگاه ضمن بيان خاطراتي از تشكيل گروه جغرافيا و اعتباري كه اين دانشكده در نتيجه زحمات همكاران خوب خود به دست اورده است درخواست نمود اين دانشكده همچنان در مسير پيشرفت دانشگاه و حل مشكلات جامعه گام بردارد ايشان نيز ضمن سپاس از زحمات صادقانه دكتر سلماني مقدم از تلاشهاي صادقانه ايشان تقدير نمود.
دكتر طيبي معاونت محترم آموزشي دانشگاه،دكتر مهدوى مدير تحصيلات تكميلي و تك تك اعضا هيات علمي دانشکده نيز با بيان اشاراتي به شخصيت ايشان از سالهاي حضور مثبت ايشان در مصدر عضو هيات علمي تقدير كردند دكتر ادب رياست دانشكده جغرافيا نيز از فقدان حضور ايشان در اينده كارى دانشكده ابراز تاسف نموده و ارزوى توفيق و سلامتي ايشان را از درگاه احديت درخواست نمود.
در پايان دكتر سلماني مقدم ضمن ابراز خوشحالي از حضور ساليان متمادي در دانشگاه حكيم سبزواري از ابراز لطف حاضران تشكر و ارزو نمود دانشكده مسير موفق خود در اينده را ادامه دهد.
در انتهاي جلسه به رسم احترام،هدايايي از طرف همكاران به ايشان تقديم و و از حضور گرم همه همكاران سپاسگزاري به عمل امد.