در پی برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان در اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری و مشخص شدن اعضای منتخب، جلسه تودیع اعضای سابق و معارفه اعضای جدید این شورا با حضور مسئولان معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی برگزار شد.


در این جلسه دکتر صیانتی، معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی طی سخنانی ضمن تقدیر از اعضای سابق شورا، برای اعضای جدید آرزوی توفیق نمود و داشتن نیت خوب برای ارائه خدمت به دانشجویان را یکی از مولفه های ضروری خدمت دانست و اظهار امیدواری کرد با تعامل خوبی که بدنه اجرایی حوزه دانشجویی با اعضای جدید شورا خواهند داشت، مسائل صنفی دانشجویان بطور شایسته ای پیگیری و محقق شود و این دوره کاری، تجربه ای برای ورود به صحنه فعالیت جمعی برای اعضا باشد که ضمن رعایت انصاف و تعامل در خدمت به جامعه دانشجویی موفق باشند.

لازم به ذکر است انتخابات شورای صنفی دانشجویی در دو مرحله در ماه های اردیبهشت و خرداد سال جای برگزارشد که در نتیجه ۹ نفر به عنوان عضو اصلی و سه نفر به عنوان عضو علی البدل با کسب حداکثر آرا انتخابات شدند.

منبع: معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی