نشست مشترک دکتر زنگنه اسدی رئیس دانشگاه، دکتر عنابستانی نماینده مردم سبزوار در مجلس و دکتر حاجی آبادی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه با دکتر دهقانی فیروزآبادی معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، باهدف معرفی و بررسی برنامه‌های این دانشگاه در حوزه‌ی علمی، نوآوری و کارآفرینی برگزار شد.

در این نشست ضمن بررسی مهم ترین مطالبات علمی منطقه بر لزوم پیگیری مجدانه از راه اندازی پردیس فناوری دانشگاه حکیم سبزواری تاکید شد.

گفتنی است دکتر زنگنه اسدی و دکتر حاجی آبادی در این نشست، اهم فعالیت‌های صورت‌گرفته در حوزه‌ی های علمی، نوآوری و کارآفرینی در دانشگاه حکیم سبزواری و برنامه‌های آتی دانشگاه در این حوزه ها را برای معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری تشریح  کردند.