جلسه فناوارن مرکز رشد با مهندس برادران معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار، معاون فرماندار، معین های اقتصادی سبزوار و مسئولان دانشگاه برگزار شد.

به گزارش مرکز رشد دانشگاه، مهندس برادران معاون استاندار و فرماندار در این نشست اقدامات و حمایت های فرمانداری شهرستان از فناوران و صاحبان ایده را تشریح کردند و موافقت نمودند جهت تسریع امور اداری فناوران جلساتی در فرمانداری برایشان در نظر گرفته شود.

همچنین فرماندار سبزوار بنا به درخواست فناوران با اهدای یک قطعه زمین در منطقه شهرکهای صنعتی به فناوران مرکز رشد جهت حمایت در زمینه معافیت های مالیاتی و اخذ پروانه های بهره برداری موافقت نمودند.

در ادامه معاون فرماندار با اشاره به ایجاد معین های اقتصادی در سبزوار توسط فرمانداری با هدف رسیدگی به مشکلات اولویت های پژوهشی سبزوار ۵ معین سبزوار را معرفی نمودند و شرح وظایف و اقدامات آنها را نیز بیان نمودند.

سپس معین های حاضر ضمن معرفی خود به شرح وظایف و اقداماتی که تا کنون انجام داده اند پرداختند و از حمایت خود از فناورانی که ایده های مورد نیاز معین ها را دارند، خبر دادند.

در پایان این نشست مسولین شهرستان و معین های اقتصادی به بازدید از دستاوردهای شرکت های مرکز رشد دانشگاه پرداختند.